Räddningsuppdraget

Syfte: Vi skulle programmera en robot att köra fram och försöka att inte nudda en lego gubbe. Men problemet var att vi inte visst hur långt vår robot skulle köra tills det var 2 minuter kvar.

Utförande: Vi testade att programmera i olika sorters styrka och varaktighet.

När vår lärare sa att det var 1m från startlinjen till gubben hade vi redat fått 99 cm men vi ökade lite till och fick 99,7. Från början hade vi styrkan i 45 men eftersom vi ville vara på den säkra sidan så sänkte vi den.

Resultat: Vi var 3mm ifrån att träffa legogubben

Kemiska reaktioner

Ståll ull

Utförande: Vi tog en bit ståll ull och vägde den. Vi värmde tills att det slutade att gnistra mer och vägde vi den. Vi gemförde också deras egenskaper.

Egenskaper:                            Innan:                            Efter:

Vikt                                            1.2 g                               1.3 g

Lukt                                           Luktfri                            luktar lite bränt

Magnetiskt                              Magnetiskt                   Magnetiskt

Form                                         Fyrkantigt                     Fyrkantigt

Känsel                                    Mjuk och elektriskt       Mjukt

 

Material: Ståll ull, våg .tändstickor ,brännare ,trefot

Slutsats: Den måste ha reagerat på syre.

Innan                      Efter:

Fe + O2                   Fe2O3

 

Utförande: Vi tog en bit magnesium och en brännare. Sedan tände vi brännaren och det blev ljust och det blev svårt att se magnesium biten.

 

Egenskaper                        Innan                           Efter

Lukt                                     Luktade lite     Den luktade lite bränt

Känsel                                Hård och liten            Mjöligt

Magnetiskt                        Ej magnetiskt             Ej magnetiskt

Form                                   Rektangel                    Smulform

Material: Magnesium, brännare, tändstickor, magnet

Slutsats: Ämnet förändrades.Magnesium lyser starkt.

Innan                       Efter

Mg + O2                   MgO

Jättekristall

Syfte: Syftet med uppgiften var att göra en jättekristall.

Hypotes: Jag trodde att det skulle bli en blå liten kristall.

Material: H2O , Brännare , Penna , Bägare , CuSO4 ,Tråd , Tratt , Filtretspapper , Trefot, termometer

Utförande: Vi tog 50 ml H2O och kokar till 500 C med 50 ml med H2O. Sen tillsatte vi CuSO4 i vattnet. Sen filtrerade vi blandningen så att smuts och andra saker försvinner.

Resultat: Efter några dagar började kristallen växa och bli ganska stor. Vi jobbade med detta i en vecka. Alla kristaller har olika form och ser speciella ut. (Se bild)

Slutsats: Kristallen blev inte så stor. Men vi fick en ganska liten kristall men stor om man gemför med dem andra för att några fick bara en liten kristall.

Felkällor: Om man tog för lite CuSO4 kan det ta längre tid för några fick en liten kristall.